Termeni si Conditii

Itsy Bitsy FM

Termeni si Conditii

Acest website aparţine şi este controlat de S.C. drive profit webdev S.R.L, cu sediul în Str. Mircea cel Batran nr. 119, Ploiești, având cod unic de înregistrare RO35700902, numită in cele ce urmeaza Societatea. Utilizarea acestui website presupune acordul dumneavoastră cu S.C. drive profit webdev S.R.L de a respecta şi a acţiona în conformitate cu Termenii şi condiţiile de utilizare a website-ului.

Definiții:

Website: reprezintă aplicația web deținută de S.C. drive profit webdev S.R.L, care poate fi accesată la adresa www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro

Utilizator: orice persoană (fizică sau juridică) care accesează website-ul sau interacționează în orice altă formă de comunicare cu aplicația website-ului.

I. Condiții comerciale:

Termenii și condițiile se aplică tuturor vizitatorilor/utilizatorilor website-ului www.AmNascutAcolo.ro și targuri.amnascutacolo.ro.

II. Proprietatea intelectuală

Conținutul și designului www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro, cum ar fi textul, grafica, logo-urile, butoanele, imaginile, clipurile audio/video, bazele de date și software-ul, este proprietatea S.C. drive profit webdev S.R.L sau a furnizorilor săi și nu poate fi utilizat fără acordul S.C. drive profit webdev S.R.L, care poate fi solicitat la editor@amnascutacolo.ro

Conţinutul şi designul www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro, precum şi orice alt material având legătură cu acestea, trimis sau furnizat către dumneavoastră prin e-mail sau prin orice altă modalitate (exemplu: design, descriere produse, oferte şi orice alte materiale), aparţin Societăţii şi/sau colaboratorilor săi şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Nu puteţi utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro fără a deţine o permisiune scrisă, prealabilă din partea Societăţii.

Nu puteţi folosi cadre (frames în sensul limbajului HTML) sau tehnici de încadrare (framing techniques în sensul limbajului HTML) pentru mărci, logo-uri, sau alte informaţii protejate de legea copyrightului (inclusiv imagini, texte, interfeţe, formulare) ale www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro, fără a deţine o permisiune scrisă, prealabilă, din partea Societăţii.

Este permisă crearea limitată, revocabilă şi neexclusivă a hiperlink-urilor către pagina de index a www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro, atâta timp cât această acţiune nu prezintă serviciul www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro într-o lumină falsă, înşelătoare, derogatorie sau ofensivă. Nu puteţi folosi logo-ul firmei sau alte proprietăţi grafice, sau mărci ca parte a hyperlink-urilor fără a deţine o permisiune scrisă, prealabilă, din partea Societăţii.

III. Reclamaţii privind încălcarea legii referitoare la protejarea proprietăţii intelectuale

www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro respectă dreptul la proprietatea intelectuală a terţilor. Dacă aţi observat că site-ul conţine informaţii care încalcă dreptul acestora la proprietate intelectuală, vă rugăm să ne trimiţeti o înştiinţare la adresa de email: editor@amnascutacolo.ro, sau să ne contactaţi la numerele de fax şi telefon, sau la adresa de corespondenţă, afişate in pagina Contact.

IV. Recenzii, comentarii, comunicări şi alte tipuri de conţinut

Utilizatorii pot posta recenzii, comentarii sau alte tipuri de conţinut, trimite sugestii, idei, pune întrebări, propune articole sau alte tipuri de materiale, atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu încalcă dreptul la intimitate sau legea cu privire la protejarea proprietăţii intelectuale; nu conţine viruşi informatici, comunicări comerciale, politice, care instigă la ură sau intoleranţă pe motive etnice, religioase, rasiale, de orientare sexuală, mesaje colective sau alte forme de spam.

În vederea postării de recenzii, comentarii, comunicări şi alte tipuri de conţinut, nu puteţi folosi adrese de e-mail sau identităţi false. Puteți transmite conținutul la adresa editor@amnascutacolo.ro

www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro îşi rezervă dreptul de a elimina sau edita toate tipurile de conţinut postate de către utilizatori şi îşi rezervă dreptul de a revedea periodic acest conţinut. Odată cu postarea de recenzii, comentarii, comunicări şi alte tipuri de conţinut pe www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro, transmiteţi, în afara cazurilor în care Societatea indică altfel, drepturile de proprietate intelectuală, în mod neexclusiv, perpetuu, irevocabil, asupra materialelor postate. Societatea are dreptul de a modifica, reproduce, transmite, adapta, publica, distribui materialele postate de către utilizatori, prin orice mijloc de comunicare în masă, din orice ţară. Prin postarea de recenzii, comentarii, comunicări şi alte tipuri de conţinut pe www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro, cedaţi dreptul Societăţii de a folosi numele dumneavoastră în relaţie cu materialele postate; garantaţi că deţineţi sau controlaţi într-o altă formă, dreptul de proprietate intelectuală asupra materialelor pe care le postaţi; că materialele postate nu violează nici una dintre condiţiile de postare ale recenziilor, comentariilor, comunicărilor şi alte forme de conţinut din partea utilizatorilor, ale www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro

www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro are dreptul, de a monitoriza, edita sau şterge orice tip de conţinut, comentarii şi articolele propuse de către utilizatori.

www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro nu este responsabil şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici unul dintre materialele postate de către alte terţe părti pe site sau transmise către publicare. Întreaga responsabilitate pentru corectitudinea si veridicitatea informațiilor transmise prin intermediul materialele postate de către alte terţe părti, aparține acestora, iar www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro nu poate fi tras la răspundere și nu își asumă respeonsabilitatea informațiilor transmise prin intermediul conținutului materialelor publicate.

V. Forţă majoră

www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro, afiliaţii sau/şi în general furnizorii de produse sau servicii către www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro nu pot fi făcuţi responsabili pentru nici o întarziere sau eroare rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţa www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcţionare a echipamentului tehnic de la www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro, erorile de operare, precum şi cazurile de forţă majoră stipulate de legislaţia română în vigoare.

VI. Publicitatea

www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro poate afişa, în paginile sale, reclame la produsele din oferta sa, precum şi la produse ori servicii aparţinând terţilor. Prin utilizarea www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro şi prin acceptarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare ale acestuia şi a Politicii de confidentialitate, vă exprimaţi în mod direct acceptul de a fi destinatarul acestor comunicări cu caracter comercial.

VII. Legislaţia aplicabilă

Serviciile oferite de Societate prin intermediul www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro sunt guvernate de dispoziţiile legilor române.

Orice litigiu privind utilizarea www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro se rezolvă pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, acestea se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente din România. Funcționarea, utilizarea www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro și contractul se supun legilor române în vigoare.

Ne rezervăm dreptul de a aduce schimbări website-ului nostru, politicilor și condițiilor de utilizare în orice moment. Dacă oricare din aceste condiții menționate în această secțiune va fi considerată nula sau inaplicabilă, acesta nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricăror temeni sau condiții rămase.

Politica de confidenţialitate a S.C. drive profit webdev S.R.L este aplicabilă website-ului www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro

VIII. Limitarea răspunderii S.C. drive profit webdev S.R.L:

Utilizarea acestui website se face pe propria răspundere. Cu excepția situațiilor în care legea aplicabilă impune altfel, S.C. drive profit webdev S.R.L nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune rezultate din utilizarea acestui website, inclusiv – dar fără a se limita la – daune indirecte, accidentale şi punitive.

IX. Protectia datelor personale

I. Înregistrarea ca utilizator

Site-ul www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro poate fi accesat în mod gratuit, iar simpla navigare în paginile acestuia nu este condiţionată de înregistrarea ca utilizator (crearea unui cont de utilizator pe site). Navigarea ca utilizator presupune acceptarea prealabilă de către dumneavoastră a Termenilor şi condiţiilor de utilizare a www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro şi a Politicii de confidenţialitate a acestuia. Aceste reglementări constituie baza contractuală a raporturilor dintre utilizatori şi Societate.

Întrucât prevederile Termenilor şi condiţiilor de utilizare şi ale Politicii de confidenţialitate pot fi modificate, vă rugăm să le revedeţi periodic. În condiţiile în care nu veţi mai fi de acord cu prevederile acestora, vă rugăm să nu mai accesaţi/folosiţi serviciile www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro.

Dacă folosiţi acest site, sunteţi responsabili cu privire la comunicarea datelor dumneavoastră personale şi sunteţi de acord să vă asumaţi responsabilitatea pentru toate activităţile efectuate în legătură cu www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro

II. Datele personale

Prin utilizarea www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro este posibil să vă solicităm o serie de date personale, precum nume şi prenume, data naşterii, semnătură, telefon/fax, adresă, e-mail, profesie, cod numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului etc.

Aceste date sunt necesare în principal pentru:

– acordarea de facilităţi ca urmare a utilizării www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro;
– transmiterea de informări (newsletter) asupra noutăţilor editoriale sau a evenimentelor;
– transmiterea de mesaje publicitare informative;
– efectuarea de sondaje, studii de piaţă etc.;
– soluţionarea reclamaţiilor;
– participarea la tombole/concursuri organizate de www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro;

Utilizarea informaţiilor personale

Atunci când ne furnizaţi în mod voluntar date personale, vom utiliza aceste informaţii numai într-o manieră permisă de lege. S.C. drive profit webdev S.R.L nu va furniza sau vinde, fără acordul dumneavoastră, datele dumneavoastră personale niciunei organizaţii externe pentru utilizarea în beneficiul respectivei organizaţii.

S.C. drive profit webdev S.R.L este înscrisă în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal.

Utilizarea site-ului www.AmNascutAcolo.ro, respectiv targuri.amnascutacolo.ro implică acceptarea expresă a participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Societate în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

Operatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți.

Persoanelor înscrise pe site le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. În urma cererii scrise a participantului, trimisă la editor@amnascutacolo.ro acesta poate primi:

– dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta;
– dreptul de intervenție asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:
i. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

ii. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

iii. notificarea către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;

Dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

În vederea exercitării drepturilor sus menționate, Persoana vizată poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, transmisa pe e-mail la editor@amnascutacolo.ro

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obligă că, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoștință drepturile conforme Legii 677/2001.

 

Nota redactiei: Ne rezervam dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai jos.
Nu suntem de acord cu preluarea, copierea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestui site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat cel personal, cu urmatoarele exceptii:
– este permisa reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa, stiri sau alte materiale de presa etc.) unor fragmente din articolele publicate in limita a maxim 500 de caractere, numai cu specificarea obligatorie a sursei informatiilor preluate cu link, sub urmatoarea forma: (Sursa: AmNascutAcolo.ro – www.amnascutacolo.ro)

Politica de Confidentialitate

Aboneaza-te la Newsletter

Abonare

Intra in grupul de facebook